Geld Verdienen met een Huis Verhuren

geld verdienen

Snel geld verdienen met een appartement of huis verhuren? Aantrekkelijk: met het verhuren van vastgoed een passief inkomen genereren - een inkomen zonder er veel voor hoeven te werken. En inderdaad: als u het vergelijkt met het rendement dat u met spaargeld kunt ontvangen op de bank, kan het verhuren van een huis of appartement erg aantrekkelijk zijn. Maar wat levert het precies op? Hoe kunt u geld verdienen met een huis verhuren?

Alles over Uw Huis of Appartement Verhuren?

Download het gratis verhuurpakket "Alles over Uw Huis Verhuren" en ontvang allerlei nuttige informatie over het verhuren van een bestaand of nog aan te schaffen woning - inclusief gratis advies over de optimale verhuurprijs van uw woning of appartement.

Zakelijke afweging

Het verhuren van een huis of appartement is in bijna alle gevallen een zakelijke afweging. Tenzij u de woning aan familie verhuurt, is een goed rendement een van belangrijke drijfveren van een verhuurder om een pand te verhuren. Een zakelijke afweging maken, betekent een vergelijking van kosten en inkomsten van verhuur. Wat kan verhuren van een huis opleveren? In veel gevallen is een rendement van 3% tot 10% haalbaar. Dit is niet alleen afhankelijk van hoe goed u uw huis verhuurt, maar ook welke rekenmethode u gebruikt. Laten we een voorbeeld geven voor het bereken van rendement door verhuur.

Rendement berekenen van verhuur 1: BAR methode

Een simpele manier om het rendement te berekenen van verhuur, is via het bruto aanvangsrendement (BAR) - een getal uitgedrukt in procenten. De berekening is de huuropbrengst van jaar 1 gedeeld door de totale investering. Een rekenvoorbeeld:

BAR: Stel u koopt een appartement van € 130.000. U verhuurt dit appartement voor 850 euro per maand (kale huurprijs). Het bruto aanvangsrendement (BAR) is dan (12 x 850) / 130.000 = 7,8%.

Dat klinkt erg aantrekkelijk, maar let op. Bij het bepalen van het bruto aanvangsrendement wordt er geen rekening gehouden met de kosten van verhuur (de exploitatielasten). Met de BAR methode heeft u dus geen zicht op hoeveel geld u werkelijk verdient. De volgende rekenmethode, namelijk de NAR methode, houdt hier wel rekening mee. Gebruik de BAR bijvoorbeeld als snelle en eenvoudige rekenmethode om (over de duim) te bepalen of een woning op het eerste gezicht interessant is als verhuurobject. Sommige verhuurders hanteren bij hun verhuurpanden een BAR van 8% of meer.

Rendement berekenen van verhuur 2: NAR methode

Een tweede manier om het rendement te berekenen van verhuur, is via het netto aanvangsrendement (NAR) - een getal ook uitgedrukt in procenten. De berekening van de NAR is het exploitatieresultaat minus alle (exploitatie)kosten, gedeeld door de totale investering. Weer een rekenvoorbeeld:

NAR: Stel u koopt een appartement van € 130.000. U verhuurt dit appartement voor 850 euro per maand (kale huurprijs). De kosten van verhuur, zoals onderhoud aan CV-installatie, gemeentelijke belastingen, huurbemiddelingskosten, verzekeringen en (VVE) bijdragen bedragen jaarlijks € 4.000. Het netto aanvangsrendement (NAR) is dan (12 x 850 - 4.000) / 130.000 = 4,8%.

De rendementsberekening via de NAR methode is aanzienlijk lager dan de BAR, maar wel veel realistischer om te bepalen hoeveel geld u werkelijk kunt verdienen met verhuur. Wij adviseren dan ook de NAR te hanteren in uw afwegingen.

Rendementen vergelijken

Om het rendement goed te bepalen, is het van belang dat u met een realistische verhuurprijs rekent, en geen (exploitatie)kosten over hoofd ziet. Een relatief kleine wijziging, kan grotere gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld een appartement aanschaft van 150.000 in plaats van 130.000, is de NAR volgens bovenstaande aannames 4,1%. Maar een duurder appartement heeft waarschijnlijk ook hogere kosten voor exploitatie, gemeentelijke lasten, etc. Als de kosten hoger worden, zal uw NAR verder teruglopen. Maar waarschijnlijk is het rendement nog wel beter dan wat u op dit moment op uw bankrekening ontvangt aan spaarrente.

Andere kosten, zoals kosten van leegstand of (groot)onderhoud, zijn kosten die u ook niet moet vergeten in de berekening van uw rendement van verhuren.

Waardeontwikkeling woning

Sommige investeerders in vastgoed kijken niet alleen naar het rendement van de verhuur, maar ook naar de verwachte waardeontwikkeling van de woning. Dit is uiteraard koffiedik kijken, want niemand weet hoeveel een woning over een paar jaar waard is. Alleen als u het geld in de woning (erg) lange tijd kan missen, kan dit een optie zijn. Wanneer de woning over een paar onverhoopt in waarde is gedaald, loont het wellicht de moeite om de woning dan nog een aantal jaren te verhuren.

Pas op met een te rooskleurige waardeontwikkeling op te nemen in uw rendementsberekening. Zolang de woning nog niet verkocht is, heeft u dat geld in elk geval nog niet verdiend.

Kosten van financiering

Wanneer u aan aankoop van de woning niet geheel zelf financiert met eigen geld (eigen vermogen), maar ook met geleend geld (vreemd vermogen) via een banklening of hypotheek, dan kan dat effect hebben op de rendementsberekening. Enerzijds zullen uw kosten toenemen, want u betaalt immers maandelijks voor de lening aan de bank. Maar anderzijds zou u kunnen stellen dat het rendement op uw eigen geld wellicht toeneemt. Als in de NAR berekening uitgaat van alleen het geld dat u zelf investeert (uw eigen vermogen), en de kosten van het geleend geld (vreemd vermogen) meeneemt in de (exploitatie)kosten, dan krijgt u in de sommige gevallen een hoger rendement op uw eigen investering. Dit wordt wel het hefboomeffect van het gebruik van vreemd vermogen genoemd. Dit gaat echter alleen op wanneer het rendement van verhuur hoger is dan het percentage dat u betaalt voor uw lening. Zo niet, dan heeft u een lager rendement - en een verplichting aan de bank.

Een rekenvoorbeeld dat de hefboomregel lang niet altijd werkt in de praktijk: Stel u koopt een appartement van € 130.000. U leent hiervoor 50% van de bank voor een rendement van 5%, en u betaalt zelf de andere 50%. Uw eigen investering is 50% van 130.000 = 65.000 euro, en dat geld leent u ook van de bank. U verhuurt dit appartement voor 850 euro per maand (kale huurprijs). De kosten van verhuur, zoals onderhoud aan CV-installatie, gemeentelijke belastingen, huurbemiddelingskosten, verzekeringen en (VVE) bijdragen bedragen jaarlijks € 4.000. De kosten van de bank zijn jaarlijks € 3.250 (5% van 65.000). Het netto aanvangsrendement (NAR) op uw eigen vermogen is dan (12 x 850 - 4.000 - 3.250) / 65.000 = 4,2%.

In dit voorbeeld is het verstandiger (als u het vermogen heeft) om het geheel te financieren met eigen vermogen. Dezelfde situatie leverde u immers een NAR van 4,8% in de eerder, bovengenoemde berekening met eigen geld.

Mocht u echter een interessante financiering vinden met een lagere rente, dan kan het wel werken. Bijvoorbeeld een hypotheek van 2%. In ons voorbeeld zijn de kosten van de lening dan jaarlijks 2% x 65.000 = 1.300. Dan geldt er een NAR op het eigen vermogen van (12 x 850 - 4.000 - 1.300) / 65.000 = 7,5%.

Door het hefboomeffect heeft u ineens een rendement van 7,5% op uw eigen vermogen. En dan is het toch interessant geld verdienen met verhuur.

Huis verhuren = geld verdienen?

Een verhuren van een huis of appartement kan een interessant rendement opleveren; zeker gezien de alternatieven (zoals banksparen). De verhuur moet dan wel een beetje volgens plan verlopen (lees hier over het vinden van een betrouwbare huurder). En u een geschikt huis of appartement voor verhuur heeft - of nog kunt vinden in de huizenmarkt. Als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, beschikt u via vastgoed verhuur over een passief inkomen - en mogelijk nog een interessant rendement bij verkoop van de woning.

Alles over Uw Huis of Appartement Verhuren?

Download het gratis verhuurpakket "Alles over Uw Huis Verhuren" en ontvang allerlei nuttige informatie over het verhuren van een bestaand of nog aan te schaffen woning - inclusief gratis advies over de optimale verhuurprijs van uw woning of appartement.


Wat Kost een Verhuurmakelaar?

Welke verhuurmakelaar kosten zijn er wanneer ik een verhuurmakelaar inschakel? Uiteraard is elke verhuurmakelaar vrij om zijn eigen prijs of courtage … Meer →


Appartement Kaal, Gestoffeerd of Gemeubileerd Verhuren

Wanneer u besloten heeft een appartement te gaan verhuren, komt de vraag: in welke staat ga ik het appartement aanbieden? U kunt een appartement in ve… Meer →


Huur Verhogen of Niet?

Verhuurders van een huis of appartement lopen in elk geval 1x per jaar aan tegen de vraag: moet ik de huur verhogen of niet? En ook wanneer ze op zoek… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2022