Huis Verhuren - Ontwikkelingen augustus 2019

Verhuurmakelaar


Nieuws over Woningen, Huis en Appartement verhuur augustus 2019

  Vastgoedbelang.nl
 • 13 NOVEMBER 2019: VIERING 125-JARIG BESTAAN VASTGOED BELANG MET SPECIALE GASTEN: Vastgoed Belang bestaat 125 jaar en dat vieren wij graag met u! Op woensdag 13 november organiseren ...
 • Vastgoed Belang bij discussieprogramma Hollandse Zaken op NPO 2: Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort was op donderdagavond 18 juli te gast bij Hollandse ...
 • Verhuurders niet langer buiten schot bij drugsvondst, Van de Noort reageert bij BNR: Vastgoed Belang wordt in de landelijke media regelmatig gevraagd naar de positie van particuliere ...
 • Minister presenteert plannen middenhuur: Op donderdag 4 juli heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer ...
 • Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen: Vastgoed Belang heeft een meldpunt beschikbaar gesteld waar verhuurders klachten en problemen kunnen...
 • Vastgoed Belang inzake Klimaatakkoord. Wat betekent het Klimaatakkoord voor verhuurders?: Vrijdag 28 juni presenteerde minister Wiebes het Klimaatakkoord. Vastgoed Belang, de ...
 • Blijvend tekort studentenkamers: Het tekort aan studentenwoningen houdt onverminderd aan. Als grootste studentenhuisvester kunnen én...
 • Minister Ollongren zet in op extra impuls voor flexwonen: Op woensdag 29 mei heeft minister Ollongren de kamer geïnformeerd over haar Stimuleringsaanpak ...
 • Vastgoed Belang reageert bij stand.nl (Radio 1) op bevriezing van huren in Berlijn: Vastgoed Belang wordt in de landelijke media regelmatig gevraagd naar de positie van particuliere ...
 • Informatieplicht energiebesparing. Wie is verantwoordelijk?: Voor verhuurders en huurders van utiliteitsgebouwen is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is...
 • Regeling voor verduurzaming huurwoningen struikelt over eigen succes!: De regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (RVV) voor grotere particuliere verhuurders en ...
 • Uitkomst ‘WoonOnderzoek Nederland’ zet kabinetsplannen middenhuur op losse schroeven: Uit het driejaarlijkse ‘WoonOnderzoek Nederland’ (WoON)  blijkt dat particuliere verhuurders ...
 • OPROEP: DOE MEE AAN HISTORISCH ONDERZOEK PARTICULIERE HUURMARKT: Het ministerie heeft behoefte aan meer en betere gegevens over de particuliere huursector. De ...
 • Vastgoed Belang reageert bij Radio 1 op voorstellen PvdA: Directeur Laurens van de Noort heeft woensdag bij Radio 1 gereageerd op de voorstellen van de PvdA ...
 • Van de Noort in gesprek met Elsevier: 'Leg rode loper uit voor particuliere vastgoedbelegger': Particuliere vastgoedbeleggers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het aanbod middeldure ...

 • Vgm.nl
 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag: De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen een vergunning om de woning daadwerkelijk te mogen bewonen.   Er is een overlegorgaan gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van Van ’t Hof Rijnland, MVGM, Vesteda en IVBN en zij hebben ondertussen gesprekken gevoerd over de praktische invulling van de twee HVO’s. Hierbij valt te denken aan onderwerpen zoals: Wie vraagt de woonvergunning aan? Hoe lang duurt het om een vergunning te krijgen? Wat gebeurt er als een kandidaat op basis van verstrekte gegevens een woning toegewezen heeft gekregen en heeft betrokken, maar toch geen vergunning krijgt? Etc.   Met beide gemeenten is overeengekomen dat er voorlopig uitgegaan mag worden van een aantal procesafspraken. De procesafspraken zijn voor onze leden HIER>> terug te vinden.
 • VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden herzien | versie 4.0 gedeponeerd & beschikbaar: Op 2 juli 2019 zijn de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland. Deze gewaarmerkte versie is nu voor VGM NL leden en andere geïnteresseerden opvraagbaar.   De geactualiseerde VGM NL Inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ten behoeve van risicobeperking door ketenafspraken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met het oog op persoonlijke gegevens en privacy.   Daarnaast is een aantal artikelen aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de bij VGM NL aangesloten vastgoed- en VvE managementorganisaties. Zo is er aansluiting gezocht bij DNR 2011 en zijn onderwerpen als liftonderhoud en gevelreiniging minder specifiek in de algemene voorwaarde opgenomen.   Het document is vanaf heden voor de aangesloten leden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl).
 • VGM NL en NVM: "Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen": De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over de eerste helft van 2019 in de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM’.     De gemiddelde vierkante meter transactieprijs van de huurwoningen in de vrije sector is in de eerste helft van 2019 opnieuw gestegen. Nieuwe huurders betalen gemiddeld in Nederland 11,58 per m2. Dat betekent een stijging van 5,4% ten opzichte van de prijzen van een jaar eerder. De stijging van de absolute huurprijs ten opzichte van een jaar eerder was met 4,4% iets minder groot. De gemiddelde transactiehuurprijs bedroeg het afgelopen halfjaar 1.088 euro. Regionale verschillen blijven groot.   Hieronder vindt u het persbericht en de marktrapportage. Neem voor meer informatie graag contact op met Ilse Kaandorp (tel. 06 1089 2507 | e-mail: i.kaandorp@vgm.nl).
 • ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten: Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Na de zomer gaat de ACM opnieuw controleren. Huurbemiddelaars die dan nog steeds onterechte kosten rekenen aan huurders kunnen een boete van de ACM verwachten. De boetes die de ACM kan opleggen bedragen maximaal 900.000 euro per overtreding. Lees meer>>Bron: ACM
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'Hitte alarm!': Afgelopen zondag sneuvelde in De Bilt het weerrecord uit 1947: de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Officieel de eerste tropische dag van 2019, om half vier bereikte de temperatuur de dertig graden. Tropische hitte in de eerste week van juni. Dat is jaarlijks hetzelfde, want het is de week van de Provada in de RAI Amsterdam.  Aan de hand van het thema ‘Are we fit for the Furure?’ zijn trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, die momenteel hoogconjunctuur en veel positiviteit kent, vanuit een groot aantal invalshoeken besproken. Oververhitting van de vastgoedmarktMaken we de goede strategische keuzes om oververhitting in sommige delen van de vastgoedmarkt het hoofd te bieden? Ik denk hierbij aan de woningmarkt, aan het middensegment huurwoningen. Is een ‘noodknop’ de oplossing om onredelijk hoge huren tegen te gaan? De vraag is ‘wat is eigenlijk onredelijk?’. Vanuit beleggersperspectief is een redelijk rendement op investeringen een voorwaarde om in het middensegment te kunnen investeren. Lees het hele artikel HIER>> Bron: Vastgoedmarkt
 • Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap: VGM NL voert samen met de VNG, de gemeenten (studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen die genomen worden of genomen kunnen worden tegen excessen op de huurmarkt waar het gaat om discriminatie, huisjesmelkerij, onterechte bemiddelingskosten en onwenselijk huurdersgedrag.   Als bijlage van de kamerbrief treft u de concrete maatregelen aan die samen met betrokken partijen worden opgepakt.Bron: Rijksoverheid
 • ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte: De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015 in verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.   Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.t. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. Het nieuwe artikel voorziet ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.   Voor bovengenoemde documenten verwijzen wij u graag naar de website van de ROZ.
 • Persbericht VGM NL: Onderzoek Heyday FM/Solved te beperkt voor representatieve uitspraken: Nieuwegein, 20 mei 2019 - De bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers herkennen het beeld niet dat – op basis van zeer beperkte respons - wordt geschetst in het bericht over de kwaliteit van de dienstverlening van vastgoedbeheerders aan zakelijke huurders (Heyday FM/Solved, d.d. 16 mei jl.). De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de respons van 133 zakelijke huurders. VGM NL leden beheren gezamenlijk 10,8 miljoen m2 commercieel onroerend goed, verdeeld over 1157 winkels, 787 kantoren en 647 bedrijfsruimten, in totaal 2591 zakelijk, over het algemeen tevreden, huurders (bron: VGM NL Database).   ‘Deze respons op de enquête is, naar onze mening, veel te beperkt om representieve uitspraken op te baseren en is daarmee schadelijk voor de beroepsgroep’, zegt VGM NL directeur Ilse Kaandorp. ‘Daarbij komt dat het niet duidelijk is of het over single tenant of multi tenant gebouwen gaat. Ook kan iedereen de enquête (meerdere keren) invullen, er is niet gericht uitgevraagd. Hierdoor kunnen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het onderzoek worden gezet. Het feit dat er slechts door 133 huurders is gereageerd, terwijl de vragenlijst nog steeds openstaat, geeft aan dat de belangstelling van zakelijke huurders voor deze enquête heel klein is. We weten niet of de specifieke vastgoedmanagers leden zijn van VGM NL. En ook weten we niet over hoeveel veschillende verhurende partijen het werkelijk gaat. Al met al is het onderzoek in onze ogen niet duidelijk genoeg.’   Wel vinden wij het als VGM NL – de branchevereniging voor vastgoed- en VvE-managers - jammer dat huurders niet tevreden zijn met de dienstverlening van een aantal beheerders. VGM NL streeft ernaar dat onze leden altijd een hoge dienstverlening verrichten naar hun huurders. De klanttevredenheid van zakelijke huurders wordt regelmatig door zowel vastgoedeigenaren als VGM NL vastgoedmanagers getoetst. Op basis van de informatie uit die klanttevredenheidsonderzoeken worden VGM NL vastgoedmanagers periodiek beoordeeld en wordt de dienstverlening waar noodzakelijk verbeterd.   VGM NL staat voor verdere professionalisering van de beroepsgroep door kennis- en datadelen. Onder andere door opleiding en training en in reactie op actuele ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. VGM NL leden maken gebruik van modelovereenkomsten en werken volgens de VGM NL Gedragscode. VGM NL is de gesprekspartner voor de politiek en de markt en werkt samen met enommeerde universiteiten en hogescholen op het gebied van onderzoek.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Ilse Kaandorp, VGM NL, tel. 030 3035 220, 06 – 10 892 507. E-mail: i.kaandorp@vgm.nl
 • VGM NL BusinessBorrel | PROVADA | 4 juni 16.00 uur - u bent van harte welkom!: Wij nodigen u met veel plezier uit voor een feestelijke borrel op dinsdag 4 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur op de PROVADA* in de Amsterdam RAI. U en uw collega's zijn van harte welkom op de stand van Cushman & Wakefield (hal 10, stand 11), onze gastheer van dit jaar.   2009 - 2019 VGM NL 10 jaar: Wie jarig is trakteert! VGM NL viert dit jaar haar 10e verjaardag en wie jarig is trakteert! Onder het motto: VGM NL geeft kennis de ruimte! organiseert VGM NL verschillende activiteiten.   Maak kans op een LuchtballonVaart Kom dinsdag 4 juni vóór 17.00 uur uw visitekaartje in de mand doen en maak kans op een unieke ballonvaart. Om 17.15 uur wordt de gelukkige hoogvlieger bekend gemaakt.   Het VGM NL bestuur en bureau kijken ernaar uit u dit jaar (weer) te begroeten, samen met u te proosten op ons 10-jarig bestaan en bij te praten over actualiteiten. Tot ziens op de PROVADA!   << AANMELDEN >>
 • Memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’: VGM NL heeft samen met IVBN, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EED afspraken gemaakt wie, door de overheid, als verantwoordelijke wordt aangesproken voor energiebesparing op basis van de milieuwetgeving. Ook verhuurders van gebouwen kunnen als verantwoordelijke aangesproken worden voor energiebesparing op basis van de milieuwetgeving.   De afspraken zijn terug te vinden in de memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ (zie bijlage) en is nu ook gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat. Deze afspraken richten zich op kantoren en winkels maar de systematiek is ook toepasbaar op andere sectoren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de bevoegde gezag op korte termijn verzoeken conform deze afspraken te handelen.

 • Vastgoedjournaal.nl
 • Procederen voor een huurachterstand bij woonruimte? Let goed op!: Per 1 juli 2019 wordt er door rechtbanken strikter en intensiever getoetst. Op grond van Europese wetgeving zijn rechtbanken verplicht na te gaan of er sprake is van bedingen die in strijd zijn met de Europese richtlijnen voor het consumentenrecht. Maar wat betekent dit concreet voor de verhuurder? Een bijdrage van Ultimoo Incasso.
 • Meerdere huurders aangetrokken voor Rotterdamse Schiecentrale: In december 2018 is Dudok Groep eigenaar geworden van de circa 36.000 m2 Schiecentrale. Sindsdien zijn FunX en RTV Rijnmond, samen goed voor ruim 3.500 m2, een nieuwe langdurige overeenkomst aangegaan op de locatie op de Lloydpier.
 • Van Den Tweel koopt Nijkerks winkelcentrum voor de tweede keer: De Van Den Tweel Groep heeft in Nijkerk winkelcentrum Oosterpoort en onderliggende parkeergarage aangekocht van Aprisco BV, die het sinds 2015 in bezit had.
 • Gemeenten en winkeliers voor de rechter om onduidelijke bestemmingsplannen: De strijd om winkels buiten het centrum leidt dit jaar tot al meer dan 15 rechtszaken tegen gemeenten, meldt het FD. Het gaat voornamelijk om discounters die handig gebruik maken van onduidelijk geformuleerde bestemmingsplannen.
 • Wie wint dit jaar de Mestreechter Geis Award?: Opleider KPE reikt op donderdag 22 augustus voor de 12de keer de Mestreechter Geis Award uit. Het is een prijs om de ontwikkeling van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen en cursussen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.
 • Joint venture neemt 25.700 m² aan self-storage over van M3: M3 Selfstorage is overgenomen door een joint venture tussen het Britse Safestore en het Amerikaanse Carlyle. Met de aankoop zijn de nieuwe eigenaren 25.700 m² aan opslagruimte in Haarlem en Amsterdam rijker.  Dit meldt het FD.
 • ‘BOX 3 betekent niet automatisch in privé aansprakelijk voor de hypotheek!’: Daan Reekers, oprichter van de debt & credit broker Adelaer Financial Architects vertelt in een uitgebreid gesprek met Vastgoedjournaal over de snel veranderende wereld van de vastgoedfinanciering. 
 • Coolblue opent eerste stadswinkel in centrum Haarlem: In het centrum van Haarlem heeft Coolblue vorige week voor het eerst zijn deuren geopend. Dit is de elfde winkel van Coolblue in Nederland en België en de eerste winkel midden in een stadscentrum. Waar wil Coolblue nog meer een stadswinkel openen? 
 • Dennenborgh wil busremise Hilversum transformeren: De particuliere, beleggende ontwikkelaar Dennenborgh Groep uit Soest maakt plannen voor de herontwikkeling van de busremise aan de Larenseweg 1 in Hilversum. Welke nieuwe invulling wil de ontwikkelaar het bedrijfsterrein, dat nu nog in gebruik is bij vervoersmaatschappij Connexxion, geven? 
 • Domino's Pizza nieuwe huurder in winkelcentrum Apeldoorn: Van Herk Groep heeft een huurovereenkomst gesloten met Domino’s Pizza Netherlands bv voor de winkelruimte aan Gildenlaan 426-C Apeldoorn, gelegen aan de buitenzijde op een prominente hoeklocatie van het winkelcentrum de Eglantier.
 • 'Bestaand vastgoed transformeren is de oplossing voor het woningtekort': Tijdens de Solar Decathlon Europe, kampioenschap energiezuinig bouwen, hebben studenten van de TU Delft net naast de wereldtitel gegrepen. Hun plan voor het bouwen van een energie-onafhankelijke woning, aangedreven op zonne-energie, is bekroond met een tweede plaats. Wat was hun ontwerp? 

 • Vastgoedactueel.nl
 • Genomineerden Mestreechter Geis Award 2019 bekend: Op 22 augustus wordt voor de 12de keer de Mestreechter Geis Award uitgereikt. Deze prijs is door KPE Groep in het leven geroepen om het ontwikkelen van opleidingen, trainingen en cursussen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren. Zes projecten zijn genomineerd, waaronder een project van NRVT.
 • 84 miljoen voor subsidieregeling isoleren woningen: De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief op 2 september weer opengesteld. Met deze regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun woning. Dit meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Onderhoudsarme tuin als pluspunt van een woning: Voor potentiële kopers van een huis is de tuin vaak een belangrijk item. Om in te kunnen tafelen, van de zon te genieten en als speelplek voor de kinderen. Maar veel mensen willen niet te veel tijd kwijt zijn aan het onderhoud van het buitengebeuren. Daarom is een mooie maar wel onderhoudsvriendelijke tuin een pluspunt bij verkoop.
 • NHG wil sneller duidelijkheid geven bij relatiebreuk: De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat de komende maanden werken aan datagedreven procesverbeteringen. Hierdoor moet het voor hypotheekhouders sneller duidelijk worden of ze na een 'life event' als relatiebreuk of het overlijden van de partner het huis kunnen behouden of in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld als de woning met verlies moet worden verkocht
 • Rabobank: forse groei regionale verschillen op woningmarkt: De kloof tussen 'stad' en 'platteland' wat betreft huizenprijzen is in tien jaar flink toegenomen. In de jaren vóór de crisis kostte een woning in de goedkoopste provincie zo’n 100.000 euro minder dan in de duurste. Nu is dat verschil ruim 174.000 euro. Dat schrijven economen van Rabobank in hun deze week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.
 • 'Makelaars Den Haag raden homostellen af om in bepaalde wijken huis te kopen': Makelaars in Den Haag raden homo- en lesbische stellen af om in bepaalde wijken van de stad een huis te kopen. Ze blijken hun klanten te vertellen dat ze in bijvoorbeeld de Schilderswijk of het Laakkwartier vaker te maken krijgen met intolerantie en agressie.
 • Gemiddelde koopsom 302.000 euro, regio Noord loopt voorop in stijging aantal transacties: De gemiddelde koopsom in Nederland is in het eerste halfjaar van 2019 uitgekomen op €302.000, opnieuw een record en 7,3% meer dan vorig jaar in deze periode. In de eerste helft van 2019 heeft het Kadaster 99.940 woningtransacties geregistreerd, 4,8% minder dan vorig jaar in deze periode. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl.
 • RIVM gaat in op vragen over fijnstof: In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens, afkomstig van o.a. Tata Steel. Die zouden voor extra fijnstof zorgen, met gezondheidsklachten bij de bewoners van deze regio tot gevolg. Het RIVM heeft de vragen die leefden samen met GGD Kennemerland beantwoord. Hiermee geeft het instituut ook algemene informatie over omgaan met fijnstof in huis en daarbuiten.
 • Beleggingsvolume woningmarkt EU groeit bijna 700% in 10 jaar: In de afgelopen 10 jaar is het beleggingsvolume op de Europese woningmarkt met 699% toegenomen, dat is een groei van €49,8 miljard. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE.
 • Zes op de tien Nederlanders staat open voor klushuis: Maar liefst 61 procent van de Nederlanders is bereid om een woning te kopen of te huren waar nog aan geklust moet worden. Dit blijkt uit onderzoek van Offerteadviseur onder 1.022 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een koop- of huurwoning, uitgevoerd door Panelwizard.

Verhuur makelaar
Huis Verkopen of Verhuren: 6 Belangrijke Afwegingen

U heeft een nieuwe woning gekocht (of bent van plan dit te doen) en staat nu voor een dilemma: ga ik mijn huidige huis verkopen of verhuren? In deze t… Meer →


Huur Verhogen of Niet?

Verhuurders van een huis of appartement lopen in elk geval 1x per jaar aan tegen de vraag: moet ik de huur verhogen of niet? En ook wanneer ze op zoek… Meer →


Verhuurmakelaar: Nuttig of Nutteloos

Een huis verhuren - heb ik daarvoor een verhuurmakelaar voor nodig? Of kan ik dat zelf? Veel verhuurders kiezen ervoor het hele proces van het vinden … Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2019