Huis Verhuren - Ontwikkelingen oktober 2019

Verhuurmakelaar


Nieuws over Woningen, Huis en Appartement verhuur oktober 2019

  Vastgoedjournaal.nl
 • Mag verhuurder aspirant-huurder met huurachterstand weigeren?: Vera Hartkamp schreef een blog over een juridische kwestie tussen een huurder met huurachterstand die wil overstappen naar een andere woningcorporatie. 
 • Nieuwbouwwijk krijgt nieuwbouwkerk: Nieuwsberichten over herontwikkelingen van oude kerkcomplexen ontvangt VJ met enige regelmaat. Maar dat er ook nieuwe kerken gebouwd worden horen we minder vaak. 
 • Gaan de Amsterdamse woningprijzen halveren?: Een eerder dit jaar verschenen en alarmerend onderzoek van een VJ-lezer en projectontwikkelaar voorspelde dat de Amsterdamse huizenprijs in de tweede helft van dit jaar nog maar de helft zou zijn van het prijspeil in januari 2019. Dreigt de voorspelling uit te komen?   
 • Van den Wijngaard nieuwe financieel directeur bij Bouwhuis Groep: Met ingang van 1 november aanstaande zal de Bouwhuis Groep worden versterkt met de komst van Matthieu van den Wijngaard als financieel directeur. Hij zal onder CEO Jonald Bouwhuis de eindverantwoording krijgen voor alle financiële en fiscale zaken in de Bouwhuis Groep.
 • WAB moet zorgen voor meer vaste werknemers, maar is dat haalbaar?: Er bestaan grote zorgen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per januari van start gaat. Het doel is om meer mensen in vaste dienst te krijgen en om dat te bereiken wordt het aannemen van flexwerkers duurder. Is dat wel de juiste manier?
 • Trend: Vastgoedbeleggers storten zich op opslag- en productieruimten: Beleggen in logistiek en industrieel vastgoed heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Inmiddels storten beleggers zich ook massaal op de light industrial markt: bedrijfsruimten aan de randen van steden die worden gebruikt voor opslag en productie.
 • Stem nu op de Vastgoedbeslisser van 2019!: Wie is volgens u dé Vastgoedbeslisser van dit jaar? Kies uit de 100 genomineerde personen die dit jaar een grote rol hebben gespeeld in de Nederlandse vastgoedsector. Op 19 november tijdens het Vastgoedbeslissers event wordt de definitieve winnaar bekend gemaakt. Stem nu!
 • Wie heeft trek in een vakantiepark dat jaarlijks €75 miljoen ebitda-winst maakt?: Het zou dan de derde keer in 10 jaar tijd dat vakantieparkexploitant Roompot Vakanties een nieuwe eigenaar krijgt. De huidige eigenaar, de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners wil ervan af en zoekt een koper die er een miljard voor wil betalen, inclusief de schulden. 
 • Global Foods Innovation Centre in Wageningen bijna open: Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft de sleutels van het Global Foods Innovation Centre aan Unilever overhandigd. Het nieuwe, state of the art faciliteit voor gezondere en duurzame voedingsinnovaties is een van de meest duurzame multifunctionele gebouw ter wereld en staat in Wageningen.
 • HVBM Vastgoed ontwikkelt nieuw bedrijfspand voor P&M Express: Transportbedrijf P&M Express verhuist naar nieuwe locatie op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. HVBM ontwikkelt het nieuwe bedrijfscomplex dat medio 2020 zal worden opgeleverd aan de Zevenheuvelenweg. 
 • Alle grote beleggingsdeals over de eerste drie kwartalen van 2019 nu online!: Vastgoedjournaal heeft de beleggingslijst voor de eerste drie kwartalen van 2019 in Excel gereed voor haar abonnees. Het gaat om bijna 400 gedocumenteerde Nederlandse vastgoedbeleggingstransacties met gedetailleerde informatie.

 • Vgm.nl
 • VGM NL richt zich tijdens VGM NL Lustrumfeest op de toekomst met publicatie, opleidingsroutes en award: Op donderdag 26 september 2019 heeft branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) samen met vastgoedmanagers, VvE managers en relaties haar 10de verjaardag gevierd met een Lustrumfeest in HAL4 in Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten is met de huidige voorzitter Eric Verwey en eerste voorzitter Albert Hoogland, teruggekeken op de hoogtepunten van de afgelopen 10 jaar. Daarna is, aan de hand van een publicatie, lancering van de VGM NL opleidingsroutes en een inspirerende presentatie van André Kuipers de blik gericht op de toekomst.VGM NL Award winnaar René Brinkhuijsen.
 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag: De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen een vergunning om de woning daadwerkelijk te mogen bewonen.   Er is een overlegorgaan gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van Van ’t Hof Rijnland, MVGM, Vesteda en IVBN en zij hebben ondertussen gesprekken gevoerd over de praktische invulling van de twee HVO’s. Hierbij valt te denken aan onderwerpen zoals: Wie vraagt de woonvergunning aan? Hoe lang duurt het om een vergunning te krijgen? Wat gebeurt er als een kandidaat op basis van verstrekte gegevens een woning toegewezen heeft gekregen en heeft betrokken, maar toch geen vergunning krijgt? Etc.   Met beide gemeenten is overeengekomen dat er voorlopig uitgegaan mag worden van een aantal procesafspraken. De procesafspraken zijn voor onze leden HIER>> terug te vinden.
 • VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden herzien | versie 4.0 gedeponeerd & beschikbaar: Op 2 juli 2019 zijn de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland. Deze gewaarmerkte versie is nu voor VGM NL leden en andere geïnteresseerden opvraagbaar.   De geactualiseerde VGM NL Inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ten behoeve van risicobeperking door ketenafspraken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met het oog op persoonlijke gegevens en privacy.   Daarnaast is een aantal artikelen aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de bij VGM NL aangesloten vastgoed- en VvE managementorganisaties. Zo is er aansluiting gezocht bij DNR 2011 en zijn onderwerpen als liftonderhoud en gevelreiniging minder specifiek in de algemene voorwaarde opgenomen.   Het document is vanaf heden voor de aangesloten leden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl).
 • VGM NL en NVM: "Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen": De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over de eerste helft van 2019 in de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM’.     De gemiddelde vierkante meter transactieprijs van de huurwoningen in de vrije sector is in de eerste helft van 2019 opnieuw gestegen. Nieuwe huurders betalen gemiddeld in Nederland 11,58 per m2. Dat betekent een stijging van 5,4% ten opzichte van de prijzen van een jaar eerder. De stijging van de absolute huurprijs ten opzichte van een jaar eerder was met 4,4% iets minder groot. De gemiddelde transactiehuurprijs bedroeg het afgelopen halfjaar 1.088 euro. Regionale verschillen blijven groot.   Hieronder vindt u het persbericht en de marktrapportage. Neem voor meer informatie graag contact op met Ilse Kaandorp (tel. 06 1089 2507 | e-mail: i.kaandorp@vgm.nl).
 • ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten: Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Na de zomer gaat de ACM opnieuw controleren. Huurbemiddelaars die dan nog steeds onterechte kosten rekenen aan huurders kunnen een boete van de ACM verwachten. De boetes die de ACM kan opleggen bedragen maximaal 900.000 euro per overtreding. Lees meer>>Bron: ACM
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'Hitte alarm!': Afgelopen zondag sneuvelde in De Bilt het weerrecord uit 1947: de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Officieel de eerste tropische dag van 2019, om half vier bereikte de temperatuur de dertig graden. Tropische hitte in de eerste week van juni. Dat is jaarlijks hetzelfde, want het is de week van de Provada in de RAI Amsterdam.  Aan de hand van het thema ‘Are we fit for the Furure?’ zijn trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, die momenteel hoogconjunctuur en veel positiviteit kent, vanuit een groot aantal invalshoeken besproken. Oververhitting van de vastgoedmarktMaken we de goede strategische keuzes om oververhitting in sommige delen van de vastgoedmarkt het hoofd te bieden? Ik denk hierbij aan de woningmarkt, aan het middensegment huurwoningen. Is een ‘noodknop’ de oplossing om onredelijk hoge huren tegen te gaan? De vraag is ‘wat is eigenlijk onredelijk?’. Vanuit beleggersperspectief is een redelijk rendement op investeringen een voorwaarde om in het middensegment te kunnen investeren. Lees het hele artikel HIER>> Bron: Vastgoedmarkt
 • Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap: VGM NL voert samen met de VNG, de gemeenten (studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen die genomen worden of genomen kunnen worden tegen excessen op de huurmarkt waar het gaat om discriminatie, huisjesmelkerij, onterechte bemiddelingskosten en onwenselijk huurdersgedrag.   Als bijlage van de kamerbrief treft u de concrete maatregelen aan die samen met betrokken partijen worden opgepakt.Bron: Rijksoverheid
 • ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte: De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015 in verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.   Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.t. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. Het nieuwe artikel voorziet ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.   Voor bovengenoemde documenten verwijzen wij u graag naar de website van de ROZ.
 • Persbericht VGM NL: Onderzoek Heyday FM/Solved te beperkt voor representatieve uitspraken: Nieuwegein, 20 mei 2019 - De bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers herkennen het beeld niet dat – op basis van zeer beperkte respons - wordt geschetst in het bericht over de kwaliteit van de dienstverlening van vastgoedbeheerders aan zakelijke huurders (Heyday FM/Solved, d.d. 16 mei jl.). De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de respons van 133 zakelijke huurders. VGM NL leden beheren gezamenlijk 10,8 miljoen m2 commercieel onroerend goed, verdeeld over 1157 winkels, 787 kantoren en 647 bedrijfsruimten, in totaal 2591 zakelijk, over het algemeen tevreden, huurders (bron: VGM NL Database).   ‘Deze respons op de enquête is, naar onze mening, veel te beperkt om representieve uitspraken op te baseren en is daarmee schadelijk voor de beroepsgroep’, zegt VGM NL directeur Ilse Kaandorp. ‘Daarbij komt dat het niet duidelijk is of het over single tenant of multi tenant gebouwen gaat. Ook kan iedereen de enquête (meerdere keren) invullen, er is niet gericht uitgevraagd. Hierdoor kunnen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het onderzoek worden gezet. Het feit dat er slechts door 133 huurders is gereageerd, terwijl de vragenlijst nog steeds openstaat, geeft aan dat de belangstelling van zakelijke huurders voor deze enquête heel klein is. We weten niet of de specifieke vastgoedmanagers leden zijn van VGM NL. En ook weten we niet over hoeveel veschillende verhurende partijen het werkelijk gaat. Al met al is het onderzoek in onze ogen niet duidelijk genoeg.’   Wel vinden wij het als VGM NL – de branchevereniging voor vastgoed- en VvE-managers - jammer dat huurders niet tevreden zijn met de dienstverlening van een aantal beheerders. VGM NL streeft ernaar dat onze leden altijd een hoge dienstverlening verrichten naar hun huurders. De klanttevredenheid van zakelijke huurders wordt regelmatig door zowel vastgoedeigenaren als VGM NL vastgoedmanagers getoetst. Op basis van de informatie uit die klanttevredenheidsonderzoeken worden VGM NL vastgoedmanagers periodiek beoordeeld en wordt de dienstverlening waar noodzakelijk verbeterd.   VGM NL staat voor verdere professionalisering van de beroepsgroep door kennis- en datadelen. Onder andere door opleiding en training en in reactie op actuele ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. VGM NL leden maken gebruik van modelovereenkomsten en werken volgens de VGM NL Gedragscode. VGM NL is de gesprekspartner voor de politiek en de markt en werkt samen met enommeerde universiteiten en hogescholen op het gebied van onderzoek.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Ilse Kaandorp, VGM NL, tel. 030 3035 220, 06 – 10 892 507. E-mail: i.kaandorp@vgm.nl
 • VGM NL BusinessBorrel | PROVADA | 4 juni 16.00 uur - u bent van harte welkom!: Wij nodigen u met veel plezier uit voor een feestelijke borrel op dinsdag 4 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur op de PROVADA* in de Amsterdam RAI. U en uw collega's zijn van harte welkom op de stand van Cushman & Wakefield (hal 10, stand 11), onze gastheer van dit jaar.   2009 - 2019 VGM NL 10 jaar: Wie jarig is trakteert! VGM NL viert dit jaar haar 10e verjaardag en wie jarig is trakteert! Onder het motto: VGM NL geeft kennis de ruimte! organiseert VGM NL verschillende activiteiten.   Maak kans op een LuchtballonVaart Kom dinsdag 4 juni vóór 17.00 uur uw visitekaartje in de mand doen en maak kans op een unieke ballonvaart. Om 17.15 uur wordt de gelukkige hoogvlieger bekend gemaakt.   Het VGM NL bestuur en bureau kijken ernaar uit u dit jaar (weer) te begroeten, samen met u te proosten op ons 10-jarig bestaan en bij te praten over actualiteiten. Tot ziens op de PROVADA!   << AANMELDEN >>

 • Vastgoedbelang.nl
 • Kadaster en UvA zien geen causaal verband tussen beleggersaankopen en stijgende woningprijzen: Er is geen causaal verband tussen beleggersaankopen en stijgende woningprijzen. Dat is de ...
 • Reactie Vastgoed Belang op kabinetsplannen box 3: De aanpassing van de belasting op vermogen zoals spaargeld en beleggingen  (box 3) is door het ...
 • Reactie Vastgoed Belang op Prinsjesdag: Vandaag presenteerde het kabinet opnieuw een verregaande ingreep in de huursector. De mate waarin de...
 • 13 NOVEMBER 2019: VIERING 125-JARIG BESTAAN VASTGOED BELANG MET SPECIALE GASTEN: Vastgoed Belang bestaat 125 jaar en dat vieren wij graag met u! Op woensdag 13 november organiseren ...
 • Vastgoed Belang bij discussieprogramma Hollandse Zaken op NPO 2: Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort was op donderdagavond 18 juli te gast bij Hollandse ...
 • Verhuurders niet langer buiten schot bij drugsvondst, Van de Noort reageert bij BNR: Vastgoed Belang wordt in de landelijke media regelmatig gevraagd naar de positie van particuliere ...
 • Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop: Op donderdag 4 juli heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer ...
 • Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen: Vastgoed Belang heeft een meldpunt beschikbaar gesteld waar verhuurders klachten en problemen kunnen...
 • Vastgoed Belang inzake Klimaatakkoord. Wat betekent het Klimaatakkoord voor verhuurders?: Vrijdag 28 juni presenteerde minister Wiebes het Klimaatakkoord. Vastgoed Belang, de ...
 • Blijvend tekort studentenkamers: Het tekort aan studentenwoningen houdt onverminderd aan. Als grootste studentenhuisvester kunnen én...
 • Minister Ollongren zet in op extra impuls voor flexwonen: Op woensdag 29 mei heeft minister Ollongren de kamer geïnformeerd over haar Stimuleringsaanpak ...
 • Vastgoed Belang reageert bij stand.nl (Radio 1) op bevriezing van huren in Berlijn: Vastgoed Belang wordt in de landelijke media regelmatig gevraagd naar de positie van particuliere ...
 • Informatieplicht energiebesparing. Wie is verantwoordelijk?: Voor verhuurders en huurders van utiliteitsgebouwen is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is...
 • Regeling voor verduurzaming huurwoningen struikelt over eigen succes!: De regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (RVV) voor grotere particuliere verhuurders en ...
 • Uitkomst ‘WoonOnderzoek Nederland’ zet kabinetsplannen middenhuur op losse schroeven: Uit het driejaarlijkse ‘WoonOnderzoek Nederland’ (WoON)  blijkt dat particuliere verhuurders ...

Verhuur makelaar
Verhuurmakelaar: Nuttig of Nutteloos

Een huis verhuren - heb ik daarvoor een verhuurmakelaar voor nodig? Of kan ik dat zelf? Veel verhuurders kiezen ervoor het hele proces van het vinden … Meer →


Wat Kost een Verhuurmakelaar?

Welke verhuurmakelaar kosten zijn er wanneer ik een verhuurmakelaar inschakel? Uiteraard is elke verhuurmakelaar vrij om zijn eigen prijs of courtage … Meer →


Huis Kopen en Verhuren: 10 Belangrijke Tips

Op zoek naar een huis om te kopen en te verhuren? Nog beginnen als verhuurder, of op zoek voor uitbreiding van uw vastgoedportefeuille? Lees hier de 1… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2019