De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurverhoging. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurverhoging: Hoe zit de stijging van de huursom voor woningcorporaties in elkaar?

Huurverhoging: Hoe zit de stijging van de huursom voor woningcorporaties in elkaar?
Antwoord op huurdersvraag: "Hoe zit de stijging van de huursom voor woningcorporaties in elkaar?"

De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de zelfstandige sociale-huurwoningen van een woningcorporatie. Per 1 januari 2019 geldt een maximale stijging van de huursom van 2,6% over het gehele kalenderjaar. Daarin telt ook de huurverhoging mee van (op)nieuw verhuurde woningen (huurharmonisatie bij huurdersmutatie). De maximale huursomstijging voor woningcorporaties heeft geen directe gevolgen voor huurders.

Huursom in de praktijk

Huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436 krijgen maximaal 4,1% huurverhoging vanaf 1 juli 2019. Maar door beperking van de huursomstijging kan een woningcorporatie deze verhoging niet bij alle huurders voorstellen. Huurverhogingen boven 2,6% moet de corporatie compenseren met huurverhogingen van minder dan 2,6% voor andere woningen.

Woningen die niet meetellen bij huursom

Bij het berekenen van de huursomstijging tellen geen woningen mee die:

  • Op 1 januari 2019 een geliberaliseerd huurcontract hebben (vrije-sectorwoningen).
  • Op 1 januari 2019 of op 1 januari 2020 niet verhuurd waren (geen huurprijs hadden).
  • In 2019 voor het eerst in de verhuur gingen (nieuwbouw). Of in 2019 voor het laatst zijn verhuurd (gesloopt of verkocht).
  • In 2019 een hogere huur kregen na woningverbetering of renovatie. Maar alleen als de woningverbetering/renovatie niet langer dan een jaar voor die huurverhoging heeft plaatsgevonden.
  • In 2019 een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 4,1% kregen. Maar alleen als gemeente, corporatie en huurdersorganisatie hebben afgesproken dat zij de meeropbrengsten van die hogere huurverhoging gebruiken voor investeringen. En die meeropbrengsten niet hoger zijn dan de investeringsbedragen volgens de prestatieafspraken.

Ook kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen tellen niet mee bij de berekening van de huursomstijging.

Voorstellen voor aanpassing maximale huursomstijging woningcorporaties

Vanaf 1 januari 2020 mogen corporaties de gemiddele huursom nog met maximaal 1% bovenop het percentage van de inflatie laten stijgen. Dat staat in het Wetsvoorstel huursomstijging.  Deze huursomstijging mag alleen als de corporaties dat in hun prestatieafspraken met huurders en de gemeente vastleggen. Doen ze dat niet, dan mag de huursom niet meer stijgen dan de inflatie. Huurverhogingen bij nieuwe verhuringen en huurverhogingen door renovatie tellen in het wetsvoorstel niet meer mee. Het wetsvoorstel is gebaseerd op afspraken die woningcorporaties en huurdersverenigingen in het Sociaal Huurakkoord.

Reageren op wetsvoorstel over huursomstijging

Voor deze wijzigingen is een wetswijziging nodig. In het voorjaar van 2019 kon u op het conceptwetsvoorstel over huursomstijging reageren. Het kabinet wil deze wetswijziging per 1 januari 2020 in laten gaan.

Geen directe gevolgen huursomstijging voor huurders

Het wetsvoorstel over huursomstijgingheeft geen directe gevolgen voor huurders. De maximale huurverhoging per woning blijft inflatie+2,5%. De afspraken gaan alleen over de maximale gemiddelde huurverhoging van een hele woningcorporatie. Dat betekent dat woningcorporaties huurverhogingen van inflatie+2,5% moeten compenseren met lagere huurverhogingen voor andere woningen.

Bron: Rijksoverheid, 20-11-2019

Meer vragen over huurverhoging

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurverhoging. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Huis Verkopen of Verhuren: 6 Belangrijke Afwegingen

U heeft een nieuwe woning gekocht (of bent van plan dit te doen) en staat nu voor een dilemma: ga ik mijn huidige huis verkopen of verhuren? In deze t… Meer →


Verhuurmakelaar: Nuttig of Nutteloos

Een huis verhuren - heb ik daarvoor een verhuurmakelaar voor nodig? Of kan ik dat zelf? Veel verhuurders kiezen ervoor het hele proces van het vinden … Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2019