De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurverhoging. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurverhoging: Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen bij mijn jaarlijkse huurverhoging?

Huurverhoging: Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen bij mijn jaarlijkse huurverhoging?
Antwoord op huurdersvraag: "Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen bij mijn jaarlijkse huurverhoging?"

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee.

Inkomen van 2 jaar geleden

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 kalenderjaren eerder. Daarbij telt het totaal van de bij de Belastingdienst geregistreerde inkomens van alle bewoners. Op uw belastingaanslag heet uw geregistreerde inkomen uw verzamelinkomen. Het inkomen van 2 jaar geleden is inmiddels definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Daardoor zijn er minder geschillen tussen de verhuurder en de huurder over de hoogte van het huishoudinkomen.

Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 gaat het dus om de verzamelinkomens over 2018 van alle bewoners die op 1 juli 2020 op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Inkomen kinderen tot 23

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2018 tot € 20.450 niet mee. Dit om jongeren niet te ontmoedigen om een bijbaantje te nemen. Het inkomen van oudere kinderen telt wel mee voor het huishoudinkomen.

Uitgezonderde huishoudens

Sinds 2017 krijgen 2 typen huishoudens geen inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 43.574 (huurverhoging 2020) ligt:

  • huishoudens van 4 of meer personen;
  • huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt

Voor deze huishoudens mag de huur dus in 2020 maximaal 5,1% omhoog.

Bron: Rijksoverheid, 18-02-2020

Meer vragen over huurverhoging

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurverhoging. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
7 Manieren om een Betrouwbare Huurder te Vinden

Een van de grootste nachtmerries van verhuurders is het hebben van foute of onbetrouwbare huurders. Huurders die niet betalen, huurders die uw woning … Meer →


Appartement Kaal, Gestoffeerd of Gemeubileerd Verhuren

Wanneer u besloten heeft een appartement te gaan verhuren, komt de vraag: in welke staat ga ik het appartement aanbieden? U kunt een appartement in ve… Meer →


Huur Verhogen of Niet?

Verhuurders van een huis of appartement lopen in elk geval 1x per jaar aan tegen de vraag: moet ik de huur verhogen of niet? En ook wanneer ze op zoek… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2020