De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurverhoging. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurverhoging: Wat zijn de regels voor huurverhoging in de vrije sector?

Huurverhoging: Wat zijn de regels voor huurverhoging in de vrije sector?
Antwoord op huurdersvraag: "Wat zijn de regels voor huurverhoging in de vrije sector?"

Heeft u een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije-sectorhuur genoemd)? Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract. Of via een aanbod van een nieuw huurcontract.

Regels huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten

Bij een geliberaliseerd contract (vrije sector) gelden de volgende regels voor huurverhoging:

  • De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.
  • Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
  • De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
  • De verhuurder kan het huurcontract opzeggen, als u weigert huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

Check of u een geliberaliseerd huurcontract heeft of niet.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract

Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel

Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken  bij de verhuurder als deze een ander (hoger) percentage gebruikt dan in het huurcontract is vermeld. De verhuurder komt dan namelijk het contract niet na.

Huurverhoging via een nieuw huurcontract

Staat er geen indexeringsclausule in het huurcontract? Dan kan de verhuurder alleen de huur verhogen door u een nieuw huurcontract aan te bieden  met (onder andere) een hogere huurprijs. Hierbij geldt er geen maximum aan de huurverhoging.

Niet akkoord met nieuw huurcontract

Stemt u niet in met dit aanbod voor een nieuw huurcontract voor dezelfde woning? Dan kan de verhuurder het huurcontract om die reden opzeggen. Als u vervolgens niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, kan alleen de rechter het huurcontract beëindigen.

De rechter zal dan beoordelen of het aanbod voor een nieuw huurcontract redelijk is. Vindt de rechter het een redelijk aanbod? Dan zal hij het huurcontract beëindigen en moet u de woning verlaten. Vindt de rechter het aanbod niet redelijk? Dan blijft het oude huurcontract (dus zonder de huurverhoging) in stand en mag u in de woning blijven wonen.

Bron: Rijksoverheid, 11-02-2020

Meer vragen over huurverhoging

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurverhoging. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Verhuurmakelaar: Nuttig of Nutteloos

Een huis verhuren - heb ik daarvoor een verhuurmakelaar voor nodig? Of kan ik dat zelf? Veel verhuurders kiezen ervoor het hele proces van het vinden … Meer →


Huis Verkopen of Verhuren: 6 Belangrijke Afwegingen

U heeft een nieuwe woning gekocht (of bent van plan dit te doen) en staat nu voor een dilemma: ga ik mijn huidige huis verkopen of verhuren? In deze t… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2020