De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken?

Huurwoning: Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken?
Antwoord op huurdersvraag: "Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken?"

Slecht onderhoud van uw sociale huurwoning meldt u bij uw verhuurder. Dat kan een woningcorporatie zijn of een andere verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken om het op te lossen. Doet hij dat niet? Vraag dan de Huurcommissie om de huur tijdelijk te verlagen.

Meld slecht onderhoud bij verhuurder

Heeft u bijvoorbeeld last van tocht, vochtproblemen, lekkages of schimmel. Meld slecht onderhoud eerst bij uw verhuurder. Stuur een e-mail of schrijf een brief waarin u op een rij zet welke gebreken er zijn. En waarin u uw verhuurder vraagt deze gebreken binnen 6 weken te repareren. Bewaar zelf een kopie. Is het probleem dringend? Vraag dan uw verhuurder om spoed.

Vraag Huurcommissie om huur tijdelijk te verlagen

Repareert uw verhuurder de gebreken aan uw huurwoning niet? Of reageert hij niet op uw e-mail of brief? Vraag dan aan de Huurcommissie om uw huur tijdelijk te verlagen.

De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen onderhoudsgebreken te verhelpen. Dat kunnen alleen de gemeente en de rechter. Maar de Huurcommissie kan wel de huur van sociale huurwoningen tijdelijk verlagen als een verhuurder ernstige onderhoudsgebreken niet verhelpt.

Alleen verlaging huur bij erg slecht onderhoud

Het slechte onderhoud moet ernstig zijn. Alleen dan verlaagt de Huurcommissie de huur.In de Gebrekencheck kunt u zien of het achterstallig onderhoud ernstig genoeg is om de Huurcommissie in te schakelen. 

Huurcommissie doet uitspraak over verlaging van huur

Binnen 4 maanden doet de Huurcommissie uitspraak. Mogelijk heeft de Huurcommissie meer tijd nodig voor een uitspraak. Dan laat zij u weten wanneer deze komt.

De commissie verlaagt de huur tijdelijk tot 20%, 30% of 40% van de bestaande huurprijs. Hoe ernstiger het slechte onderhoud, hoe meer er van de huur afgaat.

Startdatum tijdelijke verlaging huur

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan verlaagt zij de huur. Met ingang van de eerste dag van de maand nadat u het verzoek deed.
Het bedrag dat u te veel betaalde vraagt u terug aan de verhuurder. Dat kan pas na de uitspraak van de Huurcommissie.

Is het slechte onderhoud aangepakt? Dan betaalt u weer de oude huur. Dit gaat in op de 1e dag van de maand nadat de onderhoudsgebreken zijn verholpen.

Na aanpak nog steeds slecht onderhoud

Is er volgens u nog steeds slecht onderhoud na de aanpak? Meld dit dan bij uw verhuurder. Uw verhuurder vraagt dan de Huurcommissie of de aanpak voldoende was om de huur weer te verhogen.

Bron: Rijksoverheid, 18-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Checklist Verhuurmakelaar: Hoe Kies Ik een Goede Verhuurmakelaar?

De ene verhuurmakelaar is de andere niet. Een verhuurmakelaar dient uw doelen te dienen, maar in de praktijk is er veel kaf tussen het koren. De titel… Meer →


Wat Kost een Verhuurmakelaar?

Welke verhuurmakelaar kosten zijn er wanneer ik een verhuurmakelaar inschakel? Uiteraard is elke verhuurmakelaar vrij om zijn eigen prijs of courtage … Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2024