De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Mag ik als meerderjarige wees in het huurhuis van mijn ouder(s) blijven wonen bij overlijden van mijn ouder(s)?

Huurwoning: Mag ik als meerderjarige wees in het huurhuis van mijn ouder(s) blijven wonen bij overlijden van mijn ouder(s)?
Antwoord op huurdersvraag: "Mag ik als meerderjarige wees in het huurhuis van mijn ouder(s) blijven wonen bij overlijden van mijn ouder(s)?"

U mag als meerderjarige inwonende wees (18 t/m 27 jaar) in de huurwoning van uw overleden ouder(s) blijven wonen. Voorwaarde is dat de woning bij de grootte van uw huishouden en inkomen moet passen. Is de woning bijvoorbeeld te groot of te duur? Dan mag u maximaal 2 jaar in uw ouderlijke woning blijven wonen. U krijgt daarna een passende woning aangeboden van de verhuurder.

Verhuurder mag u niet uw huurwoning uitzetten

De verhuurder mag u niet uw ouderlijke huurwoning uitzetten als uw ouder(s) zijn overleden en u nog in de ouderlijke huurwoning woont. Ook moet hij u ondersteunen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpinstanties. Een woningcorporatie moet een lager huurbedrag vaststellen als de huursom van de ouderlijke woning te hoog voor u is. Of u een goedkopere woning aanbieden. Andere verhuurders hoeven de huurprijs niet te verlagen. Dit staat in de Gedragscode voor Verhuurders. In de Gedragscode staat hoe verhuurders om moeten gaan met situaties waarin een jongvolwassene wees wordt in een huurwoning.

De Gedragscode geldt zowel in de sociale als de vrije huursector, voor woningcorporaties en private verhuurders. De verhuursector heeft de afspraken in de gedragscode samen met de overheid vastgelegd.

Belangrijkste regels waar verhuurder zich aan moet houden

Dit zijn de belangrijkste regels waar uw verhuurder zich aan moet houden:

  • Als jongvolwassene mag u in uw ouderlijke huurwoning blijven wonen als die passend is. Dat betekent dat de woning bij de grootte van uw huishouden past. En dat u de huurprijs kunt betalen.
  • Is de huurwoning te groot of te duur? Dan mag u nog maximaal 2 jaar in uw ouderlijke woning blijven wonen. Bij een te dure huursom kan de verhuurder een huurprijs vaststellen die past bij uw inkomen. Woningcorporaties zijn verplicht de huurprijs verlagen als die voor u te hoog is (passende huurprijs). Andere verhuurders zijn daartoe niet verplicht. De verhuurder legt de nieuwe huurprijs vast in een tijdelijk contract.
  • Als de 2 jaar (of de afgesproken kortere tijdelijke huurperiode) voorbij zijn, biedt de verhuurder een passende woning aan als hij daarover beschikt. U krijgt voor die passende woning een huurcontract voor onbepaalde tijd. Als een private verhuurder (geen woningcorporatie) geen andere passende woning beschikbaar heeft, moet hij u dat zo snel mogelijk laten weten, zodat u tijdig naar andere woonruimte kunt zoeken. U kunt dan bij uw gemeente navragen of u een urgentieverklaring kunt krijgen.

Leeftijd van 27 jaar is geen harde grens

Voor de uitvoering van deze gedragscode geldt dat de leeftijd van 27 jaar geen harde bovengrens is. Wanneer een jongvolwassen wees net boven deze leeftijdsgrens ondersteuning nodig heeft, wordt van de verhuurder verwacht dat zij deze gedragscode ook op hen toepassen.

Gevallen waarin de gedragscode geldig is

In de Gedragscode staat dat iemand in de volgende gevallen wees is:

  • Als u beide ouders verliest.
  • Als u een onbekende en een bekende ouder heeft en uw bekende ouder overlijdt.
  • Als u geen contact heeft met één ouder en de ouder met u wel contact heeft overlijdt.

De Gedragscode is van toepassing op alle groepen jongvolwassen wezen die op het moment van overlijden van hun ouder(s) in hun huurwoning woonden.

Hulp van vertrouwenspersoon of maatschappelijk werker

Na overlijden van uw ouder(s) heeft u misschien ondersteuning nodig. De verhuurder kan onder meer maatschappelijke hulp voor u inschakelen. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van een vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werker. De gemeente of maatschappelijke instellingen bieden de hulp.

Bron: Rijksoverheid, 19-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Checklist Verhuurmakelaar: Hoe Kies Ik een Goede Verhuurmakelaar?

De ene verhuurmakelaar is de andere niet. Een verhuurmakelaar dient uw doelen te dienen, maar in de praktijk is er veel kaf tussen het koren. De titel… Meer →


Appartement Kaal, Gestoffeerd of Gemeubileerd Verhuren

Wanneer u besloten heeft een appartement te gaan verhuren, komt de vraag: in welke staat ga ik het appartement aanbieden? U kunt een appartement in ve… Meer →


Huur Verhogen of Niet?

Verhuurders van een huis of appartement lopen in elk geval 1x per jaar aan tegen de vraag: moet ik de huur verhogen of niet? En ook wanneer ze op zoek… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2024