De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen?

Huurwoning: Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen?
Antwoord op huurdersvraag: "Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen?"

Voor chronisch zieken of gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. U moet dan wel aan 1 van de voorwaarden voldoen.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
Dat gaat om huishoudens die aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal een jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. 
  • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen. (mantelzorgcompliment door SVB). En een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
  • Iemand van uw huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • Uw woning is aangepast op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging

Behoort u tot zo een huishouden? En heeft uw verhuurder een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorgesteld? Maak dan bezwaar tegen een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging bij uw verhuurder.

Geen uitzondering meer voor grote huishoudens en AOW’ers in 2022

Er gold een uitzondering voor huishoudens met 4 of meer personen. En voor huishoudens met 1 of meer AOW-gerechtigden. Deze uitzondering geldt vanaf 2022 niet meer omdat:

  • de inkomensgrenzen voor alle huishoudens zijn verhoogd (ten opzichte van 2020);
  • voor meerpersoonshuishoudens hogere inkomensgrenzen gelden dan voor eenpersoonshuishoudens.
  • voor grote huishoudens de hogere inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens gelden. 

De nieuwe inkomensgrenzen zorgen dat huishoudens met een inkomen boven de betreffende grens, de toegestane hogere huurverhoging kunnen betalen. Ook AOW-gerechtigden. Want AOW’ers houden bij eenzelfde inkomen netto meer over dan mensen die nog niet de AOW-leeftijd hebben. Dat komt doordat zij minder inkomstenbelasting betalen in de eerste belastingschijf.
 

Bron: Rijksoverheid, 18-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Checklist Verhuurmakelaar: Hoe Kies Ik een Goede Verhuurmakelaar?

De ene verhuurmakelaar is de andere niet. Een verhuurmakelaar dient uw doelen te dienen, maar in de praktijk is er veel kaf tussen het koren. De titel… Meer →


Huis Verkopen of Verhuren: 6 Belangrijke Afwegingen

U heeft een nieuwe woning gekocht (of bent van plan dit te doen) en staat nu voor een dilemma: ga ik mijn huidige huis verkopen of verhuren? In deze t… Meer →


Appartement voor Verhuur Kopen of Verkopen

De prijzen van appartementen voor verhuur zijn in ontwikkeling. Overweegt u een appartement te kopen voor verhuur? Of juist een bestaand appartement v… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2024