De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Wat betekent de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de ligplaats van mijn woonboot?

Huurwoning: Wat betekent de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de ligplaats van mijn woonboot?
Antwoord op huurdersvraag: "Wat betekent de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de ligplaats van mijn woonboot?"

Vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale jaarlijkse huurverhoging ook voor de gehuurde ligplaats van uw woonboot. Uw huur mag dan jaarlijks omhoog met maximaal 3,3% (tot 1 januari 2023). Vanaf 1 januari 2023 mag de huur met maximaal 4,1% omhoog.

Maximaal huurverhogingspercentage

Jaarlijkse huurverhogingen die ingaan vanaf 1 juli 2022 (tot en met 31 december 2022) zijn maximaal 3,3%. In 2023 is de huurverhoging maximaal 4,1%. De jaarlijkse huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3% (voor 2022) of 4,1% (voor 2023)? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. 
  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3% (voor 2022) of 4,1% (voor 2023)? Dan is de huurverhoging 3,3% respectievelijk 4,1%.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie

Vast percentage maximale huurverhoging

Vanaf 1 juli 2022 mag een verhuurder van een ligplaats voor een woonboot:

  • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
  • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw ligplaats;
  • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt tot 1 mei 2024.

Bron: Rijksoverheid, 19-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Wat Kost een Verhuurmakelaar?

Welke verhuurmakelaar kosten zijn er wanneer ik een verhuurmakelaar inschakel? Uiteraard is elke verhuurmakelaar vrij om zijn eigen prijs of courtage … Meer →


Verhuurmakelaar: Nuttig of Nutteloos

Een huis verhuren - heb ik daarvoor een verhuurmakelaar voor nodig? Of kan ik dat zelf? Veel verhuurders kiezen ervoor het hele proces van het vinden … Meer →


Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2024