De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Huurwoning: Wat is de maximale huurverhoging in 2023?
Antwoord op huurdersvraag: "Wat is de maximale huurverhoging in 2023?"

In 2023 mag de huur voor een sociale huurwoning omhoog. Voor vrijesectorwoningen mag de huur in 2023 met maximaal 4,1% omhoog.

Huurverhoging sociale huurwoning tot 1 juli 2023

Tot 1 juli 2023 gelden dezelfde regels voor maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

  • maximaal 3,1% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen. De huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) huurt.
 

Meer huurverhoging voor huurders sociale huurwoning met hoger inkomen

Huurt u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke)? En heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van uw inkomen. Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen, kunnen een hogere huurverhoging krijgen.

Maximale huurverhoging in 2023
Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 niet hoger dan)
Hoger middeninkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 tussen)
Hoog inkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 hoger dan)
Eenpersoons-
huishouden
€ 48.836 € 48.836 – € 57.573 € 57.573
Meerpersoons-
huishouden
€ 56.513 € 56.513 – € 76.764 € 76.764
Maximale huurverhoging 
per 1 juli 2023
  • Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%
  • Bij huur lager dan € 300: € 25
€ 50 € 100

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Huurverhoging vanaf 1 juli 2023 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 3,1%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Tot 1 juli 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur met 2,3% verhogen. Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 3,1%.

De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Maximale huurprijs berekenen

U kunt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats berekenen met de Huurprijscheck. De Huurprijscheck is een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt de maximale huur.

Huurverhoging vrijesectorwoning 2023 maximaal 4,1%

Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 de wetswijziging die de toegestane maximale huur wijzigt aangenomen.

Huurverhoging vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling

Door die wetswijziging is de toegestane huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

Liberalisatiegrens

Vrijesectorhuurwoningen zijn zelfstandige woningen (zoals eengezinswoningen, appartementen, studio’s, bungalows) waarvan de aanvangshuurprijs hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens. Dat wil zeggen: als de kale huurprijs van de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum. Bekijk de liberalisatiegrenzen tot januari 2024. Lees meer over het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector (liberalisatiegrens).

Bron: Rijksoverheid, 25-03-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Checklist Verhuurmakelaar: Hoe Kies Ik een Goede Verhuurmakelaar?

De ene verhuurmakelaar is de andere niet. Een verhuurmakelaar dient uw doelen te dienen, maar in de praktijk is er veel kaf tussen het koren. De titel… Meer →


Huis Verkopen of Verhuren: 6 Belangrijke Afwegingen

U heeft een nieuwe woning gekocht (of bent van plan dit te doen) en staat nu voor een dilemma: ga ik mijn huidige huis verkopen of verhuren? In deze t… Meer →


7 Manieren om een Betrouwbare Huurder te Vinden

Een van de grootste nachtmerries van verhuurders is het hebben van foute of onbetrouwbare huurders. Huurders die niet betalen, huurders die uw woning … Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2023