De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Welke rechten en plichten heb ik als huurder?

Huurwoning: Welke rechten en plichten heb ik als huurder?
Antwoord op huurdersvraag: "Welke rechten en plichten heb ik als huurder?"

Als huurder moet u zich aan regels houden. U moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen. Maar u heeft ook rechten. Zoals recht op huurbescherming.

Regels waar huurders zich aan moeten houden

Als u een huis huurt, houdt u zich aan het volgende:

 • U betaalt op tijd de huur. In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt.
 • U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U repareert zelf kleine reparaties. Of u geeft geen overlast.

Rechten voor huurders

Als huurder heeft u recht op:

 • Huurbescherming. Dit voorkomt dat uw verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen. Maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is.
 •  Huurprijsbescherming. U heeft recht op huurprijsbescherming als u woont in of op een:
  • sociale huurwoning;
  • kamer;
  • woonwagen;
  • woonwagenstandplaats.

   Het maakt dan niet uit of u een contract heeft voor onbepaalde tijd. Of een contract voor tijdelijke huur. In beide gevallen heeft u recht op huurprijsbescherming. 

   Uw huurprijs mag u laten controleren door de Huurcommissie. Het gaat dan om de prijs die u bij de start van de huur betaalt. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u de huurprijscheck wel binnen de eerste 6 maanden doen. Voor sociale huurwoningen kunt u de check ook later doen. 
 • Woonplezier, zodat u ongestoord geniet van uw woning. Niet dat uw verhuurder bijvoorbeeld zomaar uw woning binnenkomt. Of dat hij het gebouw waar u woont niet opknapt.
 • Huurtoeslag. Hier heeft u alleen recht op als u aan de voorwaarden voldoet. Uw inkomen en huur mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Bekijk dan de voorwaarden voor huurtoeslag bij de Belastingdienst. 

Goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 zijn huurders beter beschermd tegen discriminatie en intimidatie, een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten. De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen en de huurder informeren over bijvoorbeeld zijn rechten en plichten. Daarnaast mogen verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten vragen.

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om foute huurders aan te pakken. Bijvoorbeeld met waarschuwingen of boetes. Ook kunnen gemeenten extra eisen stellen aan het onderhoud van een woning.

Advies voor huurders

Heeft u als huurder vragen, bijvoorbeeld over:

 • (buren)overlast;
 • slecht onderhoud van uw woning;
 • uw huurcontract.

Neem dan contact op met Het Juridisch Loket of de Huurcommissie.

Bron: Rijksoverheid, 20-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Huur Verhogen of Niet?

Verhuurders van een huis of appartement lopen in elk geval 1x per jaar aan tegen de vraag: moet ik de huur verhogen of niet? En ook wanneer ze op zoek… Meer →


Wat Kost een Verhuurmakelaar?

Welke verhuurmakelaar kosten zijn er wanneer ik een verhuurmakelaar inschakel? Uiteraard is elke verhuurmakelaar vrij om zijn eigen prijs of courtage … Meer →


Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2023