De Rijksoverheid geeft ook antwoord op vragen van huurders omtrent huurwoning. En deze antwoorden zijn ook van belang voor verhuurders. Voor verhuurders en hun huurders hebben we daarom deze vragen met antwoorden opgenomen op onze website. Lees hieronder het antwoord op de volgende vraag:

Huurwoning: Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

Huurwoning: Welke regels gelden er voor een huurverhoging?
Antwoord op huurdersvraag: "Welke regels gelden er voor een huurverhoging?"

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 een maximale huurverhoging.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract. Voor 2023 is de maximum huurverhoging 4,1%.

Het maximum aan de jaarlijkse huurverhoging geldt voor 3 jaar. Dus tot 1 mei 2024.

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

De jaarlijkse (kale) huurverhoging mag niet hoger zijn dan het maximum. Ook al staat er in uw huurcontract een hogere huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie. 

Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:

 • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2024. Sinds 1 juli 2022 geldt dit ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum (2022: 3,3%; 2023: 4,1%). Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? Dan mag de maandhuur onafhankelijk van het inkomen per 1 juli 2023 maximaal verhoogd worden met:

 • 3,1% voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beteer bij de kwaliteit van de woning past.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? En heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

 • voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
 • voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Overzicht toegestane huurverhoging per 1 juli 2023 voor zelfstandige sociale huurwoningen afhankelijk van het inkomen
Huishouden van één persoon  Huishouden van twee of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2023
Inkomen tot
€ 48.836
Inkomen tot
€ 56.513
 • 3,1 % voor huren vanaf € 300
 • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 48.836 en 
€ 57.573
Inkomen tussen € 56.513 en € 76.764 € 50
Inkomen hoger dan
€ 57.573
Inkomen hoger dan
€ 76.764
€ 100

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is. 

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2023 geldt uw (gezamenlijke) inkomen uit 2021.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Huurt u een kamer, woonwagen of een woonwagenstandplaats? Dan mag de verhuurder de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% verhogen. 

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
Maximale huurverhoging (inclusief inflatie)
2023 3,1%
2022 2,3%
2021 0,0%
2020 4,1%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen. Daarbij maakt het uit of u in een vrijesectorwoning woont. Of in een sociale huurwoning.

Uitzondering aantal huurverhogingen bij vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden. Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur

  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen

  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 
  Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 
 3. Uw verhuurder heeft uw woning verbeterd

  Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum. Ook al is dat afgesproken in het huurcontract.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Een inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verhuurder stuurt die indicatie mee als deze uw huur verhoogt om uw inkomen.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • De manier waarop u bezwaar kunt maken.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.

Bron: Rijksoverheid, 19-04-2023

Meer vragen over huurwoning

Zowel de huurder als de verhuurder van een woning zijn gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurwoning. Lees hieronder meer huurdersvragen en antwoorden over dit onderwerp.
Bereken de Huurprijs van Uw Woning

Een van de belangrijkste onderdelen van de afweging of u een huis of appartement gaat verhuren, is welke huurprijs u kunt hanteren? De huurprijs bepaa… Meer →


Appartement Kaal, Gestoffeerd of Gemeubileerd Verhuren

Wanneer u besloten heeft een appartement te gaan verhuren, komt de vraag: in welke staat ga ik het appartement aanbieden? U kunt een appartement in ve… Meer →


Huis Kopen en Verhuren: 10 Belangrijke Tips

Op zoek naar een huis om te kopen en te verhuren? Nog beginnen als verhuurder, of op zoek voor uitbreiding van uw vastgoedportefeuille? Lees hier de 1… Meer →


Verhuurmakelaar.info - Informatie over Verhuurmakelaars en een Huis of Appartement Verhuren in Uw Regio 2024